خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home

proArmenia

proArmenia

proArmenia

طرح ايستگاه اندازه‌گيری گاز صادراتی ايران به ارمنستانهدف از اين طرح صادرات روزانه ۱۰ ميليون مترمكعب گاز به كشورارمنستان از طريق خط لوله انتقال گاز به قطر ۳۰ اينچ تعريف و اجرا گرديد.

موقعيت مكانی پروژه واقع درنقطه صفرمـرزی ايـران وكشـور ارمنستان و در مجاورت رود ارس، در زمينی به مساحت تقريبی ۶۰،۰۰۰ مترمربع و با ارتفاع حدود ۵۴۵ متر از سطح دريا می‌باشد.اين پروژه دومين ايســتگاه اندازه‌گيـری گازصادراتی كل كشـور می ‌باشد كه با استــفاده از تكنولوژی‌های برتردنيــا دارای 3 خط موازی اندازه‌گيری گاز با ظرفيت ۱۰ ميليون مترمكعب استاندارد گاز در روز می‌باشد.

از ويژگي‌های اين ايســتگاه می‌توان به محاســبه دقيق حجم گاز صـادراتی با اعمال ضرائب اصلاح دما و فشار، آناليز گاز و اندازه‌گيری متان، اتان، پروپان و گازهای ديگر، اندازه‌گيری ميزان انرژی حرارتی گاز،اندازه‌گيری گوگرد، اكسيژن...وهمچنين امكان ثبت اطلاعات ميزان حجم ، دما ، فشاروديگر گاز در هر لحظه توسط سيستم ‌های كامپيوتری و امكان ارســال اطلاعات به نقاط مورد نياز از طريق امواج مخابراتی نام برد.

شرح كار پارس در اين طرح

طراحی پايه.
تهيه اسناد مناقصه.
نظارت بر طراحی و مهندسی تفصيلی.
نظارت عاليه و كارگاهی.
مهندسی كالا.

مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte